Tørket piggsopp

Tørket piggsopp. Sanket lokalt av oss. Bløtes 40 min. før bruk. Bruk bløtevannet da dette inneholder masse smak. Vekt 15 gr. Tilsvarer 160 gram fersk sopp.

Tørket piggsopp, Storflor Nordre